Nuo 2020-01-01 keičiamas Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nuo 2020-01-01 keičiamas Neapmokestinamasis pajamų dydis, taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Gyventojui taikytinas MNPD = 4 800 – 0,19 x (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių).

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,19 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fba862b8b6af11ea9a12d0dada3ca61b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=72a6a2f4-d2b3-44bf-afe0-25f490e5e2a0